วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

                                                                      ถ้าคนทุกคนรักเรา
                                                                              ต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่ๆ {เพราะ}
                                                                                        เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้
                                                                                                       


   ชีวิตคนเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  มีทั้งคนรักและคนไม่ชอบในตัวเรา
  ถือว่าเป็นรสชาติของชีวิตอีกแบบหนึ่ง   ถ้าเรามีคนมาชอบในตัวเราทุกคนมันก็ไม่ใช่ผลดี
  อาจจะทำให้เราหลงตัวเองมากเกินไป  แต่ถ้ามีคนมาเกลียดเรามากจนเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
  ฉะนั้น เราก้อต้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด  เพราะถ้าเรามัวแต่ตามใจคนอื่นมากเกินไปตัวของเราอาจ   ไม่มีความสุขก็เป็นได้